آيا ميدانستيد؟

محصولات ارگانیک
یک محصول ارگانیک از مواد اولیه ارگانیک تولید می‌شود و معمولاً، ولی نه لزوماً، به یک گواهی ارگانیک نیاز دارد. البته محصولات ارگانیک تنها شامل مواد غذایی و کشاورزی نیستند و لباس ارگانیک، مواد آرایشی-بهداشتی ارگانیک و موارد دیگر در دسته اینگونه محصولات قرار می‌گیرند.
مواد غذایی ارگانیک، محصولاتی هستند که از راه کشاورزی ارگانیک تولید می‌شوند و در فرآوری، تبدیل و تولید نهایی آنها از هیچ نوع پرتو افکنی، حلال‌های صنعتی، نگهدارنده ها، مواد رنگی و افزودنی‌های مصنوعی غذا استفاده نمی‌شود.
باقیمانده کودها و آفت کش‌ها در محصولات و غذاهای ارگانیک خیلی کمتر از محصولات مشابه و غیر ارگانیک است. این محصولات مغذی‌تر و سالم‌تر هستند، طعم و مزه بهتری دارند و به دلیل فرآیند تولیدشان به محیط زیست (آب، هوا، خاک، گیاهان و حیوانات) کمتر آسیب می‌رسانند و این یعنی داشتن محیط زیستی سالم‌تر و در نتیجه زندگی سالم‌تر برای انسانها